Xuất khẩu lao động Tây Ban Nha

Auto create nav menu taxonomy

 
 
 
  /tháng
(1978 - 2001)
Tuyển:  

Tuyển 274 Nam,nữ làm việc tại Pháp - Tây Ban Nha xuất cảnh sau 3 tháng

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
6812
 
 
 
  /tháng
(1988 - 2002)
Tuyển:  

LMK tuyển 12 Nam làm thợ sắt tại Tây Ban Nha

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
5536
 
 
 
  /tháng
(1988 - 2002)
Tuyển:  

LMK tuyển 16 Nam làm thợ ốp lát tại Tây Ban Nha

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
4577
 
 
 
  /tháng
(1988 - 2002)
Tuyển:  

LMK tuyển 16 Nam làm xây trát công trình tại Tây Ban Nha

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
2476
 
 
 
  /tháng
(1988 - 2002)
Tuyển:  

LMK tuyển 12 Nam làm mộc cốt pha tại Tây Ban Nha

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
4263
 
 
 
  /tháng
(1988 - 2002)
Tuyển:  

LMK tuyển 02 Nam làm đốc công xây dựng tại Tây Ban Nha

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
2537

Top doanh nghiệp xklđ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ứng viên mới đăng ký


Website hữu ích