Xuất khẩu lao động Dubai

Auto create nav menu taxonomy

 
 
 
  /tháng
(1994 - 2005)
Tuyển:  

Tuyển 15 Nữ làm Y tá, hộ lý làm việc tại UAE, nợ phí 50%

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
742
 
 
 
  /tháng
(1989 - 2006)
Tuyển:  

Tuyển nữ làm đẹp tại Dubai phí thấp bay nhanh sau 2 tháng

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1247
 
 
 
  /tháng
(1989 - 2006)
Tuyển:  

Tuyển lao động làm Nail tại Dubai phí thấp

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1933
 
 
 
  /tháng
(1978 - 2003)
Tuyển:  

Tuyển 10 lao động tại Dubai lương 27tr/tháng phí thấp

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
7032
 
 
 
  /tháng
(1978 - 2005)
Tuyển:  

Tuyển 04 Nam đầu bếp làm tại Dubai

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
3672
 
 
 
  /tháng
(1978 - 2005)
Tuyển:  

Tuyển 08 Nam + Nữ làm phụ bếp tại Dubai

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
10543
 
 
 
  /tháng
(1978 - 2005)
Tuyển:  

Tuyển 04 Nam+ Nữ làm đầu bếp tại Dubai

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
5002

Top doanh nghiệp xklđ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ứng viên mới đăng ký


Website hữu ích