Điều khoản sử dụng

Bạn vui lòng đọc kỹ các Điều khoản & Điều kiện trong Điều Khoản Sử Dụng này trước khi đăng ký, truy cập và sử dụng Dịch Vụ trên Website Sanxuatkhaulaodong.com của Công Ty TNHH Anvibi Group. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, bạn đã chấp thuận Điều Khoản Sử Dụng này và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định về sử dụng Dịch vụ trên Website Sanxuatkhaulaodong.com. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản Điều Khoản Sử Dụng này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email: info@anvibi.com để biết thêm chi tiết.

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG.

 1. Thỏa thuận này áp dụng đối với tất cả các cá nhân tổ chức truy cập và/hoặc sử dụng trang mạng với tên miền là Sanxuatkhaulaodong.com, các dịch vụ, các trang mạng phát sinh từ tên miền này; các trang mạng và ứng dụng thuộc sở hữu của Công ty TNHH Anvibi Group.
 2. Thỏa thuận này áp dụng đối với tất cả các hành vi phát sinh từ việc sử dụng, truy cập, tìm kiếm, chia sẻ, cung cấp, v.v… các nội dung, các sản phẩm, các thông tin, các tài nguyên phát sinh từ trang mạng với tên miền là Sanxuatkhaulaodong.com, các dịch vụ, các trang mạng phát sinh từ tên miền này; các trang mạng và ứng dụng thuộc sở hữu của Công ty TNHH Anvibi Group.

ĐIỀU 2. ĐỊNH NGHĨA.

2.1   Trong Điều Khoản Sử Dụng này và các văn bản được đính kèm, các thuật ngữ được diễn đạt theo cách hiểu sau đây (trừ trường hợp có quy định khác):

 1. Điều khoản sử dụng có nghĩa là toàn bộ nội dung của văn bản này và các văn bản đính kèm của nó.
 2. Website là tên gọi chung của tất cả các đối tượng sau: trang mạng có tên miền Sanxuatkhaulaodong.com, các dịch vụ, các trang mạng phát sinh từ tên miền này; và các trang mạng và ứng dụng chạy trên các nền tảng khác thuộc sở hữu của Anvibi Group.
 3. Người dùng (bao gồm ứng viên và đối tác) là bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào sử dụng Website.
 4. Nội dung người dùng là toàn bộ tất cả thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, quảng cáo, tin nhắn hoặc các tài liệu khác được gửi, đăng hoặc thể hiện bởi Người dùng trên Website hoặc Người dùng thông qua Anvibi Group để thể hiện lên Website.
 5. Dịch vụ là tất cả các sản phẩm mà Anvibi Group cung cấp trong phạm vi kinh doanh của mình bằng hình thức cung cấp trực tiếp đến người tiêu dùng hoặc cung cấp gián tiếp qua Website.
 6. Tài khoản người dùng là một bộ bao gồm 01 (một) Tên đăng nhập ứng với 01 (một) Mật khẩu mà Người Dùng dùng để đăng nhập vào Website nhằm sử dụng Website và sử dụng Dịch Vụ.

ĐIỀU 3. XÁC THỰC THÔNG TIN VÀ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG.

Để sử dụng Dịch Vụ, Người Dùng đồng ý thực hiện đầy đủ các bước và quy định mà chúng tôi yêu cầu khi đăng ký Tài Khoản Người Dùng và/hoặc đăng ký sử dụng Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn việc nhập thông tin theo yêu cầu của chúng tôi và việc việc chúng tôi xác thực thông tin đăng ký,...

ĐIỀU 4. TÀI KHOẢN VÀ MẬT KHẨU.

 1. Để sử dụng Dịch Vụ trên Website, Người dùng phải đăng ký tài khoản, khởi tạo mật khẩu và xác thực số điện thoại của Người Dùng. Người dùng có nghĩa vụ quản lý và tự bảo mật đối với Tài Khoản Người Dùng.
 2. Trong trường hợp Chúng tôi có lý do kết luận rằng Nội Dung Người Dùng được đăng tải bởi Tài Khoản Người Dùng không đúng sự thật, không tuân thủ đúng các điều khoản sử dụng của Website và/hoặc các thỏa thuận của Điều Khoản Sử Dụng này, Chúng tôi có quyền yêu cầu Người Dùng thay đổi mật khẩu hoặc Chúng Tôi có quyền tạm dừng tài khoản của Người Dùng đến khi giải quyết và khắc phục xong các vi phạm vừa nêu.
 3. Trường hợp Người Dùng mất Mật khẩu hoặc hoặc sử dụng không đúng các điều khoản sử dụng của Website, và hoặc sử dụng không đúng các thỏa thuận của Điều Khoản Sử Dụng Này mà gây ra thiệt hại thì Người Dùng tự chịu toàn bộ những thiệt hại xảy ra đối với Bên bị thiệt hại. Chúng tôi không có trách nhiệm bồi thường cho những thiệt hại này.
 4. Người Dùng lưu ý rằng, chúng tôi chỉ bảo mật đối với Tài Khoản Người Dùng cùng với mật khẩu tương ứng và Nội Dung Người Dùng tương ứng.

ĐIỀU 5. THỎA THUẬN VỀ THÔNG TIN

 1. Khi Người Dùng sử dụng Dịch Vụ và/hoặc Người Dùng bắt đầu tạo Tài Khoản Người Dùng và không xét đến việc Người Dùng có tạo Tài Khoản Người Dùng thành công hay không, Người Dùng thừa nhận rằng chúng tôi có quyền thu thập và sử dụng các thông tin sau để phục vụ việc cung cấp Dịch Vụ:
  • Thông tin cá nhân (đối với Người Dùng là người lao động đi tìm việc): bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin Người Dùng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình tạo Tài Khoản Người Dùng như tên, số điện thoại, địa chỉ email…;
  • Thông tin đối tác (đối với Người Dùng là người sử dụng lao động có nhu cầu tuyển dụng): bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin về tên chủ thể kinh doanh, mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ trụ sở, địa chỉ email, số điện thoại, …;
  • Thông tin chung: như các thông tin về kinh nghiệm làm việc, định hướng nghề nghiệp, mục tiêu công việc; trình độ học vấn; năng lực làm việc; vị trí tuyển dụng; thời gian tuyển dụng; mô tả công việc; mức lương và các Nội Dung Người Dùng khác do Người Dùng tự nguyện tải lên Website.
 1. Người Dùng thừa nhận và đồng ý về việc tự chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung và tính xác thực của bất kỳ Nội Dung nào của Người Dùng do Người Dùng đăng tải, cung cấp cho Website Sanxuatkhaulaodong.com hoặc cho chúng tôi.
 2. Người dùng cam kết rằng toàn bộ các Nội Dung Người Dùng do Người Dùng tự cung cấp hoặc cung cấp theo yêu cầu của chúng tôi đều không chứa các nội dung sau:
  • Nội dung bạo lực, bao gồm nhưng không giới hạn: xúi giục bạo lực, ủng hộ bạo lực, tham gia bạo lực, tổ chức bạo lực, …..;
  • Nội dung gây mất an toàn cho con người, bao gồm nhưng không giới hạn: tự tử, xúi giục tự tử, tự gây thương tích, xúi giục gây thương tích, bóc lột tình dục, xâm hại tình dục, lạm dụng tình dục, bóc lột thể chất, quấy rối tinh thần, vi phạm quyền riêng tư;
  • Nội dung gây phản cảm cho con người, bao gồm nhưng không giới hạn: gây thù ghét, phân biệt tiêu cực đối với nhà nước, chính trị, tôn giáo, sắc tộc, giới tính, sở thích, ngoại hình, tình trạng sức khỏe; hình ảnh, phim ảnh thỏa thân; gạ gẫm tình dục; hành hạ động vật; xỉ nhục, hạ thấp nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức;
  • Nội dung không toàn vẹn, không đúng sự thật, bao gồm nhưng không giới hạn: Thông tin cá nhân sai với nội dung thật của Người Dùng; tin giả; nội dung chứa hành vi gian dối, lừa đảo; nội dung chứa phương tiện bị chỉnh sửa gây sai lệch hoặc gây nhầm lẫn với phương tiện gốc;
  • Nội dung vi phạm sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn: sử dụng các đối tượng thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chủ thể khác nhưng chưa được đồng ý, sử dụng những nội dung gây nhầm lẫn với những đối tượng đã được bảo hộ về sở hữu trí tuệ,…;
  • Nội dung gây mất an toàn trên không gian mạng, bao gồm nhưng không giới hạn: nội dung chứa các mã độc, nội dung chứa các tin rác, nội dung chứa các phần mềm gián điệp.
 1. Chúng tôi không đảm bảo tính trung thực, chính xác, hoặc độ tin cậy của Nội Dung Người Dùng, các sản phẩm phái sinh từ Nội dung Người dùng, hoặc bất kỳ thông tin liên lạc khác được đăng bởi Người Dùng cũng như không xác nhận tính chính xác của bất kỳ ý kiến nào được cung cấp, đăng tải bởi Người dùng. Người Dùng thừa nhận rằng việc tin tưởng nào vào Nội Dung Người Dùng được đăng bởi Người Dùng khác là rủi ro của riêng Người Dùng khi tiếp cận. Do đó, chúng tôi chỉ cung cấp Dịch Vụ cho các Người Dùng thông qua Website mà không chịu trách nhiệm đối với các giao dịch phát sinh giữa Người Dùng với nhau.

ĐIỀU 6. THỎA THUẬN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 1. Người Dùng cam kết rằng, tất cả các hành vi đăng tải Nội Dung Người Dùng và Nội Dung Người Dùng được đăng tải đều đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
  • Người Dùng là chủ sở hữu và/hoặc có quyền sử dụng các Nội Dung Người Dùng;
  • Việc Người Dùng đăng tải các Nội Dung Người Dùng trên website không xâm phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn quyền riêng tư, quyền công khai, bản quyền, nhãn hiệu, tên doanh nghiệp và/hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác.
  • Việc truy cập và sử dụng website Sanxuatkhaulaodong.com do bạn hoàn toàn tự nguyện và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm về các thông tin bạn cung cấp trên Sanxuatkhaulaodong.com.
 1. Người Dùng và Anvibi Group thỏa thuận rằng: Tên doanh nghiệp và nhãn hiệu thuộc sở hữu của Anvibi Group là sở hữu riêng của Anvibi Group. Việc Người Dùng sử dụng các tài nguyên tại Website thông qua việc dùng Dịch Vụ phải đảm bảo không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với tên doanh nghiệp và nhãn hiệu thuộc sở hữu của Anvibi Group.

ĐIỀU 7. THỎA THUẬN QUẢNG CÁO

 1. Bằng cách sử dụng Website và các Dịch Vụ, Người Dùng đồng ý rằng Chúng tôi có quyền được gửi thông tin quảng cáo về Dịch Vụ hoặc thông tin về của chúng tôi đến Người Dùng.
 2. Các thông tin quảng cáo như nêu ở trên sẽ được Chúng tôi gửi đến Người Dùng bằng việc email, tin nhắn, cuộc gọi, thông báo trên tài khoản Người Dùng.
 3. Thông tin nhận quảng cáo sẽ là email và số điện thoại mà Người Dùng đã cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký Tài Khoản Người Dùng.

ĐIỀU 8. TUYÊN BỐ CHẾ TÀI

 1. Bằng cách sử dụng Website hoặc Dịch Vụ, Người Dùng cam kết rằng hoạt động của Người Dùng là tuân thủ đúng với pháp luật của Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Người Dùng sẽ tự chịu mọi chế tài của pháp luật nếu có hành vi vi phạm pháp luật.
 2. Người Dùng đồng ý rằng Chúng tôi có quyền tạm khóa Tài Khoản Người Dùng hoặc ngừng hiển thị tất cả Nội Dung Người Dùng mà không cần báo trước trong các trường hợp sau:
  • Người Dùng thực hiện sai với cam kết nêu tại Điều 3, khoản 3 Điều 5, Điều 6 của Điều Khoản Sử Dụng này;
  • Chúng tôi nhận được thông tin từ Người Dùng khác hoặc cơ quan nhà nước về việc Người Dùng có hành vi bị nghi ngờ là vi phạm pháp luật hình sự hoặc pháp luật lao động;
  • Chúng tôi có căn cứ tin rằng các hành vi của Người Dùng trong việc tương tác, sử dụng Website, Dịch Vụ hoặc Nội Dung Người Dùng có các dấu hiệu sau: (1)lừa đảo; (2)vi phạm pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; (3)gây thiệt hại đến Người Dùng khác; (4)gây thiệt hại đến xã hội; (5)gây ảnh hưởng xấu đến hệ thống Website; (6)gây thiệt hại đến quyền lợi, tài sản của chúng tôi.

ĐIỀU 9. HIỆU LỰC CỦA ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 1. Người Dùng thỏa thuận rằng, Người Dùng đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng này nếu thực hiện 01 (một) trong các nội dung sau:
  • Chọn vào nút “Đăng Ký” khi Người Dùng đăng ký Tài Khoản Người Dùng;
  • Chọn vào nút “Tôi đồng ý với toàn bộ Điều Khoản Sử Dụng”;
  • Đã sở hữu Tài Khoản Người Dùng và Tài Khoản Người Dùng chưa bị xóa;
  • Sử dụng Website hoặc Dịch Vụ bằng cách thông qua hoặc không thông qua Tài Khoản Người Dùng.
 1. Người Dùng hoàn toàn tự nguyện đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng, đồng ý rằng chịu trách nhiệm với việc sử dụng Dịch Vụ của Chúng tôi, cả chi phí sử dụng (nếu có).
 2. Người dùng đồng ý rằng: Chúng tôi được quyền hủy bỏ, sửa đổi, cập nhật Điều Khoản Sử Dụng này mà không cần sự đồng ý của Người Dùng. Khi có hủy bỏ, sửa đổi hay cập nhật Điều Khoản Sử Dụng, Chúng tôi có nghĩa vụ thông báo cho Người Dùng.
 3. Trong trường hợp Người Dùng không đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng sau khi được sửa đổi hay cập nhật, Chúng tôi từ chối cung cấp Dịch Vụ hoặc từ chối cho phép Người Dùng truy cập cũng như sử dụng các tài nguyên có tại Website.
 4. Trong trường hợp, một hoặc một số điều khoản của Điều Khoản Sử Dụng trái với các quy định của pháp luật hoặc bị cơ quan có thẩm quyền tuyên vô hiệu thì điều khoản này sẽ bị loại bỏ khỏi Điều Khoản Sử Dụng và việc loại bỏ này không làm ảnh hưởng đến giá trị của toàn bộ các thỏa thuận còn lại của Điều Khoản Sử Dụng này.