Xuất khẩu lao động Ý (Italia)

Auto create taxonomy product_cat in /sadmin/productcategory/add form https://sanxuatkhaulaodong.com/sadmin/productcategory/add with Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36
 
 
 
  /tháng
(1978 - 2003)
Tuyển:  

Tuyển lao động nông nghiệp ý, tiến cử form, thu nhập 40-50tr, không yêu cầu tiếng

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
7183
 
 
 
  /tháng
(1978 - 2003)
Tuyển:  

Hàn xì-ITALIA Tuyển dụng 80 Nam lương trên 40tr/tháng

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
2996
 
 
 
  /tháng
(1978 - 2003)
Tuyển:  

Nông Nghiệp-ITALIA Tuyển dụng 80 Nam, nữ lương trên 40tr/tháng bay nhanh

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
4525
 
 
 
  /tháng
(1978 - 2003)
Tuyển:  

Tuyển dụng 80 Nam, nữ làm nông nghiệp Ý lương 40tr/tháng bay nhanh

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
4652
 
 
 
  /tháng
(1978 - 2003)
Tuyển:  

Tuyển 80 lao động Hàn xì tại Italya lương 50-70tr/tháng

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
2870

Top doanh nghiệp xklđ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ứng viên mới đăng ký


Website hữu ích