Mr Tấn

Các bạn để lại số điện thoại mình sẽ liên hệ tư vấn miễn phí nhé. Cam kết thông tin đơn hàng chuẩn.

Thông tin liên hệ


 
Tên công ty
Tên viết tắt
Số ĐKKD
Địa chỉ công ty
Trung tâm đào tạo
Xklđ các nước
Website
Email
Đơn hàng của doanh nghiệp
 
 
 
  /tháng
(1993 - 2005)
Tuyển:  

Tuyển 15 Nữ chế biến thực phẩm tại Osaka, Nhật Bản.

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
2058
 
 
 
  /tháng
(1993 - 2005)
Tuyển:  

Tuyển 12 Nam sản xuất linh kiện ô tô tại Hyogo, Nhật Bản.

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
2807
 
 
 
  /tháng
(1993 - 2004)
Tuyển:  

Tuyển 6 Nam Bảo dưỡng ô tô tại Saitama, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
512
 
 
 
  /tháng
(1988 - 2004)
Tuyển:  

Tuyển 6 Nữ Nông nghiệp trong nhà kính tại Chiba, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
968
 
 
 
  /tháng
(1993 - 2005)
Tuyển:  

Tuyển 9 Nữ Dịch vụ khách sạn tại Osaka, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
625
 
 
 
  /tháng
(1988 - 2004)
Tuyển:  

Tuyển 9 Nam Nông nghiệp tại Aichi, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
1432
 
 
 
  /tháng
(1993 - 2005)
Tuyển:  

Tuyển 15 Nữ Chế biến thực phẩm tại Aichi, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
953
 
 
 
  /tháng
(1998 - 2004)
Tuyển:  

Tuyển 25 Nữ Chế biến thực phẩm tại Tokyo, Chiba, Saitama, Nhật Bản.

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
1091
 
 
 
  /tháng
(1994 - 2005)
Tuyển:  

Tuyển 12 Nam và 18 Nữ chế biến thực phẩm tại Tokyo, Nhật Bản.

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
1698
 
 
 
  /tháng
(1978 - 2002)
Tuyển:  

Tuyển 20 Nam Thợ Điện tại Hàn Quốc

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
4937
 
 
 
  /tháng
(1978 - 2002)
Tuyển:  

Tuyển 20 Nam Thợ Sơn tại Hàn Quốc

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
3582
 
 
 
  /tháng
(1994 - 2005)
Tuyển:  

Tuyển 40 Nam + Nữ thực tập sinh chế biến thực phẩm tại Chiba, Kanagawa, Fukushima... Nhật Bản

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
2548
 
 
 
  /tháng
(1989 - 2003)
Tuyển:  

Tuyển 2 Nam Nông nghiệp tại Shizuoka, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
1054
 
 
 
  /tháng
(1988 - 2005)
Tuyển:  

Tuyển 3 Nữ Nông nghiệp tại Chiba, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
474
 
 
 
  /tháng
(1991 - 2005)
Tuyển:  

Tuyển 08 Nam thực tập sinh đóng gói công nghiệp tại Kanagawa, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
2751