Xuất khẩu lao động Pháp

 
 
 
  /tháng
(1984 - 1999)
Tuyển:  

Đơn hàng làm việc tại Pháp

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
343
 
 
 
  /tháng
(1984 - 1999)
Tuyển:  

Đơn hàng làm việc ở Pháp

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
296
 
 
 
  /tháng
(1979 - 2004)
Tuyển:  

Tuyển lao động làm nail, phụ bếp tại Pháp visa 4 năm thu nhập 55tr/tháng, chủ bao ăn ở

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
576
 
 
 
  /tháng
(1984 - 1999)
Tuyển:  

Tuyển lao động PHỤ BẾP NHÀ HÀNG, làm việc tại PHÁP, Chủ BAO ĂN Ở, VÉ MÁY BAY THĂM GIA ĐÌNH

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
742
 
 
 
  /tháng
(1984 - 1999)
Tuyển:  

Tuyển GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH TẠI PHÁP, CHỦ BAO ĂN Ở,THẺ BẢO HIỂM

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
648
 
 
 
  /tháng
(1984 - 2004)
Tuyển:  

TUYỂN LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH TẠI PHÁP, chủ bao ăn ở, thẻ bảo hiểm

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
819
 
 
 
  /tháng
(1989 - 2006)
Tuyển:  

Tuyển lao động làm phụ bếp, tạp vụ tại Pháp

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1629
 
 
 
  /tháng
(1989 - 2001)
Tuyển:  

Tuyển phụ bếp sơ chế tại Pháp lcb 54tr/tháng

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
990
 
 
 
  /tháng
(1989 - 2001)
Tuyển:  

Tuyển thợ làm bánh và nướng bánh ngọt tại Pháp, lcb 46tr/tháng

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1173
 
 
 
  /tháng
(1984 - 2001)
Tuyển:  

Tuyển lao động làm việc tại Pháp lương 45-80tr, xuất cảnh nhanh

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
6387
 
 
 
  /tháng
(1984 - 1999)
Tuyển:  

Tuyển lao động nghề hỗ trợ định cư tại Pháp

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
4640

Top doanh nghiệp xklđ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ứng viên mới đăng ký


Website hữu ích