Chính sách bảo mật thông tin

Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Việc thu thập dữ liệu là các thông tin mà Anvibi cần Ứng viên/ Nhà tuyển dụng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Anvibi liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên Website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người dùng.

Phạm vi thu thập thông tin

Khi người dùng đăng ký và sử dụng Các Dịch Vụ hoặc mở một tài khoản trên website;

Khi người dùng gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ dịch vụ nào của Anvibi, bằng hình thức trực tuyến hay dưới hình thức khác;

Khi người dùng ký kết các thỏa thuận hoặc khi người dùng cung cấp các tài liệu, thông tin khác phát sinh trong quá trình tương tác với Anvibi, hoặc trong quá trình người dùng sử dụng các dịch vụ của Anvibi;

 • Khi người dùng tương tác với Anvibi, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp gỡ trực tiếp, các nền tảng ứng dụng truyền thông xã hội và email;
 • Khi người dùng cấp quyền trên thiết bị của họ để chia sẻ thông tin với nền tảng của Anvibi;
 • Khi người dùng liên kết tài khoản trên Sanxuatkhaulaodong.com với các tài khoản mạng xã hội của họ hoặc các tài khoản bên ngoài khác hoặc sử dụng các tính năng mạng xã hội khác, phù hợp với các chính sách của nhà cung cấp;
 • Khi người dùng cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho Anvibi;
 • Khi người dùng tham gia các cuộc thi và khảo sát, tham gia nhận ưu đãi hoặc tham gia vào các hoạt động mà Anvibi quảng cáo có thể yêu cầu thông tin cá nhân;
 • Khi người dùng gửi dữ liệu cá nhân của họ cho Anvibi vì bất kỳ lý do gì.

Thông tin Anvibi có thể thu thập:

 • Các thông tin cá nhân để xác minh nhân thân của thành viên như: Họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ liên lạc…
 • Thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập vào Các Dịch vụ hoặc Nền tảng của Anvibi;
 • Thông tin về mạng của người dùng và những người, tài khoản khác mà người dùng có tương tác;
 • Hình ảnh hoặc âm thanh hoặc video;
 • Thông tin sử dụng và giao dịch, bao gồm chi tiết về lịch sử tìm kiếm, giao dịch, quảng cáo và nội dung hiển thị mà tương tác với nền tảng, cũng như các sản phẩm và dịch vụ có liên quan của người dùng;
 • Dữ liệu về địa điểm

Phạm vi sử dụng thông tin

Anvibi sử dụng thông tin thu thập từ người dùng trong các trường hợp dưới đây:

 • Cung cấp các dịch vụ đến người dùng;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa ngươi dùng với Sàn TMĐT Sanxuatkhaulaodong;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng hoặc các hoạt động giả mạo người dùng;
 • Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt;
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Sàn TMĐT Sanxuatkhaulaodong;
 • Trong trường hợp có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của người dùng;
 • Bất kỳ mục đích nào mà Anvibi thông báo cho người dùng tại thời điểm xin sự cho phép của người dùng.

Thời gian lưu trữ thông tin:

Anvibi sẽ duy trì dữ liệu cá nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và/hoặc các điều luật hiện hành khác. Có nghĩa là, công ty sẽ hủy hoặc xóa thông tin nhận dạng ra khỏi dữ liệu cá nhân của người dùng khi Anvibi có lý do hợp lý để xác định rằng

 • Việc lưu giữ dữ liệu cá nhân đó không còn phục vụ mục đích thu thập dữ liệu cá nhân đó nữa;
 • Việc lưu giữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào;
 • Không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ các dữ liệu cá nhân này. Nếu người dùng ngưng sử dụng dịch vụ của Sanxuatkhaulaodong.com, hoặc quyền của người dùng được sử dụng dịch vụ của Sanxuatkhaulaodong.com bị chấm dứt, công ty có thể tiếp tục lưu, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của người dùng tuân theo Chính sách bảo mật của công ty và các nghĩa vụ của Anvibi theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin đó: Chia sẻ với các bên thứ ba đáng tin cậy

 • Anvibi có thể chia sẻ thông tin bao gồm thông tin thống kê và nhân khẩu học về người dùng cũng như thông tin về việc sử dụng các dịch vụ của người dùng với đối tác cung cấp dịch vụ quảng cáo và lập trình. Anvibi cũng sẽ chia sẻ thông tin thống kê và thông tin nhân khẩu học về người dùng của Anvibi và việc họ sử dụng các dịch vụ với các đối tác quảng cáo và bên thứ ba cung cấp dịch vụ quảng cáo, tái quảng cáo, hoặc lập trình;
 • Các bên thứ ba này đã đồng ý không chia sẻ, sử dụng hoặc giữ lại thông tin cá nhân của người dùng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích cần thiết để cung cấp dịch vụ;

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty TNHH Anvibi Group;

Địa chỉ: Thôn Giao Tác, Xã Liên Hà, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;

Điện thoại: 0976808600

Email: info@anbivi.com

Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa, cập nhật hoặc xóa dữ liệu

 • Để dễ dàng truy cập, xem, cập nhật, xóa hoặc chuyển thông tin cá nhân, hoặc để cập nhật các tùy chọn đăng ký, người dùng cần đăng nhập vào Tài khoản Ứng viên/ Nhà tuyển dụng và truy cập phần "Trang cá nhân". Vui lòng liên hệ với Anvibi để biết thêm thông tin và hướng dẫn để truy cập, cập nhật hoặc xóa dữ liệu;
 • Nếu người dùng không thể tự thao tác và cần bất kỳ sự hỗ trợ nào thì có thể liên hệ với Ban quản lý website theo một trong các phương pháp được mô tả trong phần "Liên hệ với chúng tôi" dưới đây.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người dùng

Nếu tại bất kỳ thời điểm nào, Người dùng có câu hỏi hay khiếu nại gì liên quan đến việc vi phạm bảo mật thông tin, các thông tin cá nhân của người dùng bị sử dụng sai mục đích, sai phạm vi thì người dùng có thể liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu bằng cách gửi email tới địa chỉ Info@anvibi.com hoặc liên lạc qua số điện thoại 0976808600. Anvibi liên tục giám sát và quản lý hộp thư này để có thể mang đến trải nghiệm mà người dùng hoàn toàn có thể tin tưởng. Những Nhân viên bảo vệ dữ liệu sẽ căn cứ vào những thông tin khiếu nại và những chứng cứ người dùng cung cấp để xử lý và khắc phục trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ chứng cứ người dùng cung cấp.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của người dùng thì Anvibi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.