Xuất khẩu lao động Đức

Auto create nav menu taxonomy

 
 
 
  /tháng
(1973 - 2004)
Tuyển:  

Làm việc tại Đức hợp đồng 5 năm - Nam + Nữ 19- 55 tuổi

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
20576
 
 
 
  /tháng
(1984 - 2002)
Tuyển:  

CHLB Đức: kỹ thuật viên cơ điện tử- ô tô

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
467
 
 
 
  /tháng
(1979 - 2002)
Tuyển:  

tuyển bếp chính,phụ bếp, bồi bàn

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
2632
 
 
 
  /tháng
(1982 - 2003)
Tuyển:  

Tuyển LAO ĐỘNG ĐỨC - thu nhập 65-80tr/tháng ( BẢO LÃNH GIA ĐÌNH VÀ ĐỊNH CƯ)

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
5183
 
 
 
  /tháng
(1984 - 2003)
Tuyển:  

Tuyển ĐẦU BẾP ĐẶC SẢN VIỆT tại CHLB ĐỨC lương 60-70tr/tháng

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1784
 
 
 
  /tháng
(1989 - 2004)
Tuyển:  

Điều dưỡng CHLB Đức: chi phí chỉ 113 triệu

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1332
 
 
 
  /tháng
(1979 - 2002)
Tuyển:  

Tuyển 20 lao động làm xây dựng tại Đức, thu nhập 50tr/tháng

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1942
 
 
 
  /tháng
(1987 - 2005)
Tuyển:  

Chế biến thực phẩm tại Đức dạng chuyển đổi bằng (nhận bằng A2)

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
5580
 
 
 
  /tháng
(1980 - 2002)
Tuyển:  

ĐỨC - TUYỂN LÁI XE BAY NHANH KHÔNG CẦN TIẾNG- LƯƠNG CAO, CHẾ ĐỘ TỐT

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
8338
 
 
 
  /tháng
(1989 - 2004)
Tuyển:  

TUYỂN DỤNG ĐẦU BẾP LÀM VIỆC TẠI CHLB ĐỨC

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1275
 
 
 
  /tháng
(1989 - 2004)
Tuyển:  

Tuyển dụng thợ cơ điện tử CHLB Đức

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1378
 
 
 
  /tháng
(1980 - 2003)
Tuyển:  

Tuyển lao động chế biến thực phẩm tại Đức, tăng ca nhiều thu nhập 95tr/tháng , pv 18/6

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
3840
 
 
 
  /tháng
(1989 - 2004)
Tuyển:  

Tuyển dụng thợ cơ khí tại CHLB Đức

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1292
 
 
 
  /tháng
(1979 - 2002)
Tuyển:  

Tuyển dụng đầu bếp CHLB Đức

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
840
 
 
 
  /tháng
(1989 - 2002)
Tuyển:  

XKLĐ CÓ TAY NGHỀ TẠI CHLB ĐỨC. NGHỀ ĐIỆN. KHÔNG YÊU CẦU BHXH

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1352
 
 
 
  /tháng
(1989 - 2002)
Tuyển:  

XKLĐ CÓ TAY NGHỀ TẠI CHLB ĐỨC. NGHỀ ĐẦU BẾP. KHÔNG YÊU CẦU BHXH

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1660
 
 
 
  /tháng
(1985 - 2006)
Tuyển:  

TUYỂN NHÂN VIÊN VỆ SINH - LÀM NÔNG TRẠI - BAY NHANH - PHÍ HỢP LÝ

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
4256
 
 
 
  /tháng
(1985 - 2005)
Tuyển:  

TUYỂN NHÂN VIÊN ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM/BƯU ĐIỆN - BAY NHANH - CHI PHÍ HỢP LÝ

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
2867
 
 
 
  /tháng
(1979 - 2005)
Tuyển:  

Tuyển thợ làm mộc tại Đức, lương cb 70tr/tháng

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1938
 
 
 
  /tháng
(1989 - 2001)
Tuyển:  

LÀM THỢ MỘC TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1638
 
 
 
  /tháng
(1989 - 2006)
Tuyển:  

TUYỂN 3 ĐẦU BẾP tại ĐỨC - KHÔNG BẰNG CẤP NHƯNG CÓ KINH NGHIỆM

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1381
 
 
 
  /tháng
(1989 - 2006)
Tuyển:  

TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ BẾP TẠI ĐỨC - KHÔNG YÊU KINH NGHIỆM -KHÔNG CHỨNG CHỈ BẾP

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
2992
 
 
 
  /tháng
(1984 - 2006)
Tuyển:  

ĐỨC - TUYỂN ĐẦU BẾP - LƯƠNG CAO, CHẾ ĐỘ TỐT, TĂNG CA NHIỀU - KHÔNG YÊU CẦU HỌC TIẾNG

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1585
 
 
 
  /tháng
(1984 - 2004)
Tuyển:  

TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ NHÀ HÀNG TẠI ĐỨC

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
2165
 
 
 
  /tháng
(1989 - 2001)
Tuyển:  

Tuyển lao động nhà hàng khách sạn tại Đức thu nhập 74tr/tháng

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
2187
 
 
 
  /tháng
(1989 - 2001)
Tuyển:  

Tuyển 10 Nam ngành CNTT tại Đức thu nhập 74tr/tháng

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1152
 
 
 
  /tháng
(1984 - 2002)
Tuyển:  

ĐỨC - TUYỂN 02 KẾ TOÁN KHO CHO CHỦ VIỆT - BAY NHANH KHÔNG CẦN TIẾNG- LƯƠNG CAO, CHẾ ĐỘ TỐT

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1862
 
 
 
  /tháng
(1987 - 2005)
Tuyển:  

Điện lạnh tại Đức dạng chuyển đổi bằng (nhận bằng A2)

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
3566
 
 
 
  /tháng
(1979 - 2003)
Tuyển:  

ĐỨC - TUYỂN ĐẦU BẾP ĐẶC SẢN - BAY NHANH KHÔNG CẦN TIẾNG- LƯƠNG CAO, CHẾ ĐỘ TỐT

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
4090
 
 
 
  /tháng
(1989 - 2003)
Tuyển:  

LAO ĐỘNG TẠI ĐỨC HỆ CHUYỂN ĐỔI BẰNG KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
5374
 
 
 
  /tháng
(1990 - 2004)
Tuyển:  

Đức chuyển đổi A2

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
7170
 
 
 
  /tháng
(1988 - 2004)
Tuyển:  

Cần 4 Lao Động Xuất khẩu nghành may

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
5885
 
 
 
  /tháng
(1978 - 2003)
Tuyển:  

Tuyển 10 lao động làm việc tại Đức thu nhập 80tr/tháng

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
8436
 
 
 
  /tháng
(1980 - 2003)
Tuyển:  

Tuyển 10 đầu bếp nhà hàng đặc sản Việt lương 70tr/tháng

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
3975
 
 
 
  /tháng
(2005 - 1971)
Tuyển:  

Tuyển 50 lao động làm việc tại Đức và các nước Châu Âu

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
15730
 
 
 
  /tháng
(2005 - 1988)
Tuyển:  

Thâỳ Đào Nam tuyển làm việc tại CHLB Đức

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
19039
 
 
 
  /tháng
(1984 - 2002)
Tuyển:  

Tuyển lao động Đức nợ phí

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
23589
 
 
 
  /tháng
(1980 - 2003)
Tuyển:  

T Group tuyển 01 Nam làm chế biến tại Leizig, Đức

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
8448
 
 
 
  /tháng
(1980 - 2003)
Tuyển:  

T Group tuyển 03 Nam làm chế biến tại Hamburg, Đức

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
8872

Top doanh nghiệp xklđ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ứng viên mới đăng ký


Website hữu ích