Xuất khẩu lao động Đức

Auto create nav menu taxonomy

 
 
 
  /tháng
(1990 - 2004)
Tuyển:  

Đức chuyển đổi A2

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
3199
 
 
 
  /tháng
(1988 - 2004)
Tuyển:  

Cần 4 Lao Động Xuất khẩu nghành may

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
3103
 
 
 
  /tháng
(1973 - 2004)
Tuyển:  

Làm việc tại Đức hợp đồng 5 năm - Nam + Nữ 19- 55 tuổi

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
7952
 
 
 
  /tháng
(1978 - 2003)
Tuyển:  

Tuyển 10 lao động làm việc tại Đức thu nhập 80tr/tháng

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
4796
 
 
 
  /tháng
(1980 - 2003)
Tuyển:  

Tuyển 10 đầu bếp nhà hàng đặc sản Việt lương 70tr/tháng

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
2240
 
 
 
  /tháng
(2005 - 1971)
Tuyển:  

Tuyển 50 lao động làm việc tại Đức và các nước Châu Âu

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
10607
 
 
 
  /tháng
(2005 - 1988)
Tuyển:  

Thâỳ Đào Nam tuyển làm việc tại CHLB Đức

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
16561
 
 
 
  /tháng
(1984 - 2002)
Tuyển:  

Tuyển lao động Đức nợ phí

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
18953
 
 
 
  /tháng
(1980 - 2003)
Tuyển:  

T Group tuyển 01 Nam làm chế biến tại Leizig, Đức

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
7485
 
 
 
  /tháng
(1980 - 2003)
Tuyển:  

T Group tuyển 03 Nam làm chế biến tại Hamburg, Đức

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
7513

Top doanh nghiệp xklđ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ứng viên mới đăng ký


Website hữu ích