/tháng
(1974 - 2004)
Tuyển:  

Đơn hàng Rumani

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
470
 
 
 
  /tháng
(1976 - 1999)
Tuyển:  

Đơn hàng Rumani

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
729
 
 
 
  /tháng
(1974 - 2002)
Tuyển:  

RUMANIA - Tuyển LÁI XE - LƯƠNG ~ 56tr/tháng

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
985
 
 
 
  /tháng
(1979 - 2004)
Tuyển:  

RUMANIA - tuyển CÔNG NHÂN ĐÓNG TÀU

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1599
 
 
 
  /tháng
(1974 - 2003)
Tuyển:  

RUMANIA - tuyển NAM/ NỮ chế biến gỗ

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
2817
 
 
 
  /tháng
(1974 - 2003)
Tuyển:  

Phí thấp, bay nhanh. Tuyển gấp chế biến gỗ tại Rumani lương 30tr/tháng

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
2280
 
 
 
  /tháng
(1974 - 2003)
Tuyển:  

Tuyển thợ mộc Romania phí rẻ thu nhập 30tr/tháng, chủ bao ăn ở

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1351
 
 
 
  /tháng
(1974 - 2004)
Tuyển:  

tuyển dụng xkld Rumani

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
3466
 
 
 
  /tháng
(1979 - 2003)
Tuyển:  

Tuyển lao động làm xây dựng tại Rumani phí thấp bay nhanh

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
2413
 
 
 
  /tháng
(1979 - 2003)
Tuyển:  

Đơn tuyển 20 Nam Thợ hàn 6G tại Romania

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1039
 
 
 
  /tháng
(1979 - 2003)
Tuyển:  

Đơn Tuyển 104 Nam Thợ mài, cắt hơi tại Romania

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
899
 
 
 
  /tháng
(1979 - 2003)
Tuyển:  

Đơn Tuyển 50 Nam Thợ Hàn 3G, Mig, Mag tại Romania

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1235
 
 
 
  /tháng
(1979 - 2003)
Tuyển:  

Đơn Tuyển 26 Nam Thợ lắp ống tại Romania

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1574
 
 
 
  /tháng
(1979 - 2003)
Tuyển:  

Tuyển lao động làm cơ khí tại Rumani, thu nhập 30tr/tháng

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
2343
 
 
 
  /tháng
(1979 - 2004)
Tuyển:  

Thăng Long JOV Tuyển 40 Nam Thợ hàn 3G tại Romania

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
4051
 
 
 
  /tháng
(1975 - 2001)
Tuyển:  

Tuyển 50 Nam Xây Dựng tại Rumania

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
4631
 
 
 
  /tháng
(1979 - 2004)
Tuyển:  

Thăng Long JOV Tuyển 20 Nam Thợ lắp kết cấu tàu tại Romania

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
3480
 
 
 
  /tháng
(1974 - 2004)
Tuyển:  

Tuyển lao động đóng gói xúc xích, thịt gà, thịt bò tại Rumani, phí thấp

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
9252
 
 
 
  /tháng
(1974 - 1998)
Tuyển:  

Tuyển lao động xây dựng tại Rumani, phí chưa đến 100tr

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
3671
 
 
 
  /tháng
(1974 - 1998)
Tuyển:  

Tuyển lao động làm xây dựng tại Rumani (sáp nhập Schengen) phí thấp

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
2780
 
 
 
  /tháng
(1979 - 2003)
Tuyển:  

Tuyển 55 Nam Thợ hàn 3G, Mig, Mag tại Romania

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
4956
 
 
 
  /tháng
(1976 - 2001)
Tuyển:  

[Phí thấp] Tuyển lao động làm Xây dựng Rumani, phỏng vấn 26/2/2024

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
4555
 
 
 
  /tháng
(1976 - 2001)
Tuyển:  

Tuyển lao động làm Xây dựng tại Romani, phí thấp, phỏng vấn 26/2/2024

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
2578
 
 
 
  /tháng
(1979 - 2003)
Tuyển:  

Tuyển 70 Nam Thợ lắp ống tại Romania

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
4512
 
 
 
  /tháng
(1979 - 2003)
Tuyển:  

Tuyển 20 Nam Thợ Hàn 6G tại Romania

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
3056
 
 
 
  /tháng
(1979 - 2003)
Tuyển:  

Tuyển 55 Nam Thợ mài, cắt hơi tại Romania

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1524
 
 
 
  /tháng
(1989 - 2004)
Tuyển:  

Tuyển lao động phụ nếp tại Rumani có thể chuyển đổi sang CHLB Đức

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
4981
 
 
 
  /tháng
(1979 - 2003)
Tuyển:  

Tuyển Nam lao động tại Rumani Phí thấp, môi trường chuẩn châu Âu

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
4110
 
 
 
  /tháng
(1983 - 2000)
Tuyển:  

Tuyển 15 lao động làm việc tại Rumani lắp ráp linh kiện điện tử

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
4192
 
 
 
  /tháng
(1983 - 2000)
Tuyển:  

Tuyển 15 Nam,nữ lắp ráp linh kiện điện tử tại Rumania phí rẻ

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
3573