/tháng
(1992 - 2006)
Tuyển:  

Abey's Tuyển 16 Nam Sửa chữa bảo dưỡng ô tô tại Osaka, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
863
 
 
 
  /tháng
(1994 - 2006)
Tuyển:  

MB tuyển 08 Nữ chế biến thực phẩm trong siêu thị tại Shizuoka, Nhật Bản.

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1671
 
 
 
  /tháng
(1994 - 2004)
Tuyển:  

MB Tuyển 04 Nam Hàn và kiểm tra các sản phẩm linh kiện ô tô tại Nhật Bản

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
914
 
 
 
  /tháng
(1992 - 2002)
Tuyển:  

Tuyển Nam - ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
54
 
 
 
  /tháng
(1994 - 2006)
Tuyển:  

MPK Tuyển 20 Nam Chế biến thực phẩm tại Aichi, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
57
 
 
 
  /tháng
(1996 - 2006)
Tuyển:  

Tuyển Nam - CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
103
 
 
 
  /tháng
(1997 - 2006)
Tuyển:  

Tuyển NỮ - CHẾ BIẾN THỰC PHẨM lương 17-20 man

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
172
 
 
 
  /tháng
(1989 - 2006)
Tuyển:  

Đơn hàng 1 năm phân phát hàng hoá

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
112
 
 
 
  /tháng
(1994 - 2004)
Tuyển:  

HTD Tuyển 6 TTS Nam Xây Dựng tại Aichi, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
823
 
 
 
  /tháng
(1994 - 2006)
Tuyển:  

Tuyển Nam - GIA CÔNG CƠ KHÍ

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
346
 
 
 
  /tháng
(1999 - 2006)
Tuyển:  

tuyển GẤP - Nam Nữ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
308
 
 
 
  /tháng
(1992 - 2006)
Tuyển:  

Đơn hàng 24 Nam Nữ chế biến thực phẩm tại Tokyo, Nhật Bản - Phí Thấp.

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
118573
 
 
 
  /tháng
(1994 - 2006)
Tuyển:  

Tuyển Nữ - NÔNG NGHIỆP

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
93
 
 
 
  /tháng
(1989 - 2005)
Tuyển:  

tuyển Nữ MAY - NHẬT BẢN ( phí rẻ )

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
287
 
 
 
  /tháng
(1994 - 2006)
Tuyển:  

ĐH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM - NHẬT BẢN

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
234
 
 
 
  /tháng
(1999 - 2006)
Tuyển:  

Tuyển TTS Nhà hành Khách sạn Học bổng vừa học vừa làm tại Nhật Bản

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
215
 
 
 
  /tháng
(1994 - 2006)
Tuyển:  

Tuyển TTS tự túc vừa học vừa làm tại Nhật Bản

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
325
 
 
 
  /tháng
(1992 - 2006)
Tuyển:  

MPK Tuyển 08 Nam Dập linh kiện ô tô tại Kanagawa, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
488
 
 
 
  /tháng
(1991 - 2006)
Tuyển:  

TUYỂN GẤP - NUÔI HÀU

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
405
 
 
 
  /tháng
(1994 - 2006)
Tuyển:  

TUYỂN nữ KIỂM TRA MÁY MÓC

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
194
 
 
 
  /tháng
(1994 - 2006)
Tuyển:  

TUYỂN ĐH NÔNG NGHIỆP NHẬT BẢN

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
357
 
 
 
  /tháng
(1999 - 2004)
Tuyển:  

Tuyển GẤP đơn hàng CHẾ BIẾN THỰC PHẢM

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
163
 
 
 
  /tháng
(1971 - 2005)
Tuyển:  

Tuyển dụng đi nhật bản các ngành nghề

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
5398
 
 
 
  /tháng
(1989 - 2006)
Tuyển:  

Tuyển NỮ - CHẾ BIẾN THỰC PHẨM lương 18-22 man

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
302
 
 
 
  /tháng
(1995 - 2006)
Tuyển:  

CẦN GẤP 50 THỰC TẬP SINH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI NHẬT BẢN

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
552
 
 
 
  /tháng
(1991 - 2006)
Tuyển:  

Đơn hàng 1 năm nam nữ

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
622
 
 
 
  /tháng
(1999 - 2006)
Tuyển:  

ĐƠN HÀNG VỆ SINH TOÀ NHÀ CHO NAM

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
205
 
 
 
  /tháng
(1994 - 2006)
Tuyển:  

Asia Tuyển 08 Nam Chống thấm tại Osaka-Tokyo, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
501
 
 
 
  /tháng
(1997 - 2006)
Tuyển:  

Chế biến thực phẩm

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
163
 
 
 
  /tháng
(1999 - 2006)
Tuyển:  

MB Tuyển 04 Nữ Chế biến thủy sản không gia nhiệt tại Nhật Bản

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
879