13.511 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 11 năm 2023

Tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 11 năm 2023 là 13.511 lao động (5.833 lao động nữ), gồm các thị trường:

 • Nhật Bản: 6.804 lao động (3.830 lao động nữ)
 • Đài Loan (Trung Quốc) : 3.907 lao động (1.536 lao động nữ)
 • Hàn Quốc: 1.857 lao động (265 lao động nữ)
 • Trung Quốc: 116 lao động nam
 • Singapore: 121 lao động nam
 • Hungari: 221 lao động (99 lao động nữ)
 • Ba Lan: 31 lao động (2 lao động nữ)
 • Hồng công: 27 lao động (0 lao động nữ)
 • Malaysia: 20 lao động (5 lao động nữ)
 • Và các thị trường khác.

Như vậy, trong 11 tháng đầu năm 2023, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 146.156 lao động (50.561 lao động nữ) đạt 121,8% kế hoạch năm 2023, (năm 2023, kế hoạch đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là từ 110.000 - 120.000 lao động), trong đó thị trường:

 • Nhật Bản: 74.354 lao động (31.592 lao động nữ)
 • Đài Loan (Trung Quốc): 54.769 lao động (16.820 lao động nữ)
 • Hàn Quốc: 7.830 lao động (537 lao động nữ)
 • Trung Quốc: 1.785 lao động nam (02 lao động nữ)
 • Hungari: 1.463 lao động (695 lao động nữ)
 • Singapore: 1.333 lao động nam
 • Rumani: 804 lao động (143 lao động nữ)
 • Ba lan: 760 lao động (136 lao động nữ)
 • Và các thị trường khác.

Nguồn: Dolab.gov.vn


Tin liên quan

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Top doanh nghiệp xklđ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  /tháng
(1989 - 2002)
Tuyển:  

Kỹ sư Điện tử tại Tokyo

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
156
 
 
 
  /tháng
(1994 - 2006)
Tuyển:  

Năm Châu IMS Tuyển 30 Nữ Chế biến thức ăn kèm tại Ibaraki, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
887
 
 
 
  /tháng
(1984 - 2002)
Tuyển:  

MPK Tuyển 12 Nam Kỹ sư Lắp đặt hệ thống điều hòa tại Shizuoka, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
846
 
 
 
  /tháng
(1988 - 2003)
Tuyển:  

MPK Tuyển 10 Nam Kỹ sư Thiết kế khuôn mẫu, đồ gá tại Osaka

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
2040
 
 
 
  /tháng
(1996 - 2005)
Tuyển:  

Abey's Tuyển 24 Nam Kiểm tra máy tại Fukuoka, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1409