Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số đi xuất khẩu lao động

Ngày 06/9/2022, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH ban hành Thông tư 17/2022/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện nội dung về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho NLĐ tại các tiểu dự án và nội dung thành phần thuộc 03 chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025.

Ngày 06/9/2022, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH ban hành Thông tư 17/2022/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện nội dung về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho NLĐ tại các tiểu dự án và nội dung thành phần thuộc 03 chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, hướng dấn hỗ trợ NLĐ thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng như sau:

- Hỗ trợ NLĐ là người dân tộc thiểu số, NLĐ là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo sinh sống ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và các  thủ tục đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cách thức thực hiện hỗ trợ:

+ Doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp khi tuyển  chọn lao động phối hợp với cơ quan LĐTB&XH tại địa phương thực hiện hỗ trợ NLĐ thông qua cơ chế đấu thầu, đặt hàng với các cơ sở dạy nghề, ngoại ngữ, doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

+ Trường hợp NLĐ đăng ký đi làm việc ở nước ngoài thông qua doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ đã đủ điều kiện xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài, cơ quan LĐTB&XH thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho người lao động.

+ Doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có trách nhiệm hỗ trợ NLĐ cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ để nhận hỗ trợ.

- Hỗ trợ giới thiệu, tư vấn về đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho NLĐ và thân nhân.

Cách thức thực hiện: LĐTB&XH thực hiện theo quy định tại điểm d, đ khoản 2 Điều 4 Thông tư 15/2022/TT-BTC .


- Hỗ trợ nâng cao năng lực cán bộ làm công tác đưa NLĐ đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và tuyên truyền viên cơ sở ở các cấp (tỉnh, huyện, xã, thôn, bản).

Cách thức thực hiện: Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 15/2022/TT-BTC .

Thông tư 17/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 06/9/2022.

Nguồn: thuvienphapluat.vn

 

 


Tin liên quan

 
 

Quyết định số 40/2021/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước

Ngày 31/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 40/2021/QĐ-TTg về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước. Quyết định này quy định về việc thành lập, tổ chức hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước; mức đóng góp vào Quỹ của doanh nghiệp và người lao động; nội dung chi và mức chi đối với các nhiệm vụ của Quỹ quy định tại Điều 67 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

 
 

Auto create nav menu taxonomy

 
 
 
 
 
 
 

Auto create nav menu taxonomy

 
 
 
 

Top doanh nghiệp xklđ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  /tháng
(1982 - 2006)
Tuyển:  

Tuyển nam nữ thợ may làm việc tại Liên Bang Nga - Bay nhanh - Phí xuất cảnh rất thấp.

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1509
 
 
 
  /tháng
(1992 - 2006)
Tuyển:  

Abey's Tuyển 16 Nam Sửa chữa bảo dưỡng ô tô tại Osaka, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
863
 
 
 
  /tháng
(1984 - 2002)
Tuyển:  

Tuyển Nam kỹ sư sản xuất linh kiện ô tô Nhật Bản - Lương cao.

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1187
 
 
 
  /tháng
(1994 - 2006)
Tuyển:  

MB tuyển 08 Nữ chế biến thực phẩm trong siêu thị tại Shizuoka, Nhật Bản.

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1671
 
 
 
  /tháng
(1982 - 2005)
Tuyển:  

ĐH Nam Nữ Chế Biến Thuỷ Sản Nga - Hợp Pháp - Thu Nhập Cao

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
13358