Cơ hội mới cho lao động phổ thông Việt Nam làm việc tại Singapore

Theo thông tin từ Bộ Nhân lực Singapore, từ tháng 8/2021 đến tháng 8/2022, Bộ Nhân lực Singapore thực hiện thí điểm tiếp nhận lao động Việt Nam làm việc tại Singapore các ngành xây dựng, hàng hải và chế biến dưới hình thức visa Work Permit. Trước đây, Singapore chỉ cấp visa cho lao động Việt Nam làm việc tại Singapore dưới hình thức visa Employment Pass và S Pass. Thông tin chi tiết về điều kiện cấp Work Permit, thời hạn, cách thức nộp hồ sơ,... được đăng tải tại website Bộ Nhân lực Singapore: https://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-permit-for-foreign-worker

Theo thông tin từ Bộ Nhân lực Singapore, từ tháng 8/2021 đến tháng 8/2022, Bộ Nhân lực Singapore thực hiện thí điểm tiếp nhận lao động Việt Nam làm việc tại Singapore các ngành xây dựng, hàng hải và chế biến dưới hình thức visa Work Permit. Trước đây, Singapore chỉ cấp visa cho lao động Việt Nam làm việc tại Singapore dưới hình thức visa Employment Pass và S Pass. Thông tin chi tiết về điều kiện cấp Work Permit, thời hạn, cách thức nộp hồ sơ,... được đăng tải tại website Bộ Nhân lực Singapore.

Ngoài ra, Bộ Nhân lực Singapore cũng thông báo các công ty tuyển dụng lao động được Bộ Nhân lực Singapore cấp giấy phép có hiệu lực theo quy định tại Luật các công ty tuyển dụng lao động (chương 92) được phép thực hiện hoạt động tuyển dụng lao động. Danh sách các công ty tuyển dụng được cấp giấy phép và nhân sự của công ty đó được công bố trên website của Bộ Nhân lực Singapore.

Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Singapore ngành xây dựng phải tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam và Singapore. Một số nội dung chính theo quy định pháp luật lao động Singapore cần lưu ý như sau:

- Thời gian làm việc: tối đa 8h/ngày, 44h/tuần không bao gồm thời gian ăn uống và nghỉ ngơi.

- Ngày nghỉ: Người lao động được hưởng tối thiểu 1 ngày nghỉ/tuần.

- Ngày lễ: Người lao động được nghỉ có lương vào các ngày nghỉ lễ.

- Nghỉ phép hàng năm: Người lao động được nghỉ phép hàng năm có thanh toán lương 7 ngày cho 12 tháng làm việc liên tục và được tăng thêm 1 ngày nghỉ cho mỗi 12 tháng làm việc liên tục, nhưng tổng không quá 14 ngày/năm.

- Lương làm thêm giờ:

+ Ngày thường: Người lao động được thanh toán mức lương làm thêm giờ bằng 1,5 lần mức lương trong giờ quy định.

+ Ngày nghỉ: Nếu người sử dụng lao động yêu cầu người lao động làm trong ngày nghỉ, người lao động được hưởng mức lương làm thêm giờ bằng 2 lần so với mức lương trong giờ quy định. Nếu người lao động chủ động yêu cầu được làm vào ngày nghỉ và người sử dụng lao động đồng ý, người lao động được thanh toán mức lương bằng mức lương trong giờ quy định.

+ Ngày lễ: Người lao động được hưởng mức lương làm thêm giờ bằng 2 lần mức lương trong giờ quy định.

- Bảo hiểm y tế: Người sử dụng lao động phải chi trả bảo hiểm y tế cho người lao động với mức tối thiểu 15.000 SGD/năm. Người sử dụng lao động có thể yêu cầu người lao động đồng chi trả bảo hiểm y tế với điều kiện:

+ Số tiền yêu cầu người lao động đồng chi trả không vượt quá 10% tiền lương hàng tháng của người lao động.

+ Thời hạn yêu cầu người lao động đồng chi trả không quá 6 tháng.

+ Việc đồng chi trả bảo hiểm được thể hiện rõ ràng trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể và được sự đồng ý của người lao động.

- Lương cơ bản và phụ cấp cố định: Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, mức lương trung bình (bao gồm lương cơ bản và phụ cấp cố định) ngành xây dựng của lao động Việt Nam theo chương trình thí điểm hiện đang được trả tương đương với lao động Thái Lan là 768-840 SGD/tháng. Người sử dụng lao động cung cấp chỗ ở miễn phí cho người lao động.

- Tiền vé máy bay và thù lao theo hợp đồng môi giới: Được quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 ngày 13/11/2020 và Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021.

Ngày 07/01/2022, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã ban hành công văn số 24/QLLĐNN-NBĐNA thông tin như trên để doanh nghiệp biết, lưu ý trong quá trình đàm phám và triển khai thực hiện hợp đồng cung ứng./.

Nguồn: dolab.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Top doanh nghiệp xklđ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  /tháng
(1994 - 2006)
Tuyển:  

Năm Châu IMS Tuyển 30 Nữ Chế biến thức ăn kèm tại Ibaraki, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1337
 
 
 
  /tháng
(1988 - 2006)
Tuyển:  

Đơn hàng Nhật 01 năm - Nữ sản xuất linh kiện ô tô - Lấy đến 36 tuổi - Phí thấp.

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
2064
 
 
 
  /tháng
(1994 - 2006)
Tuyển:  

MPK Tuyển 20 Nam Đóng gói công nghiệp tại Saitama, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
502
 
 
 
  /tháng
(1989 - 2003)
Tuyển:  

Abey's Tuyển 10 Nam Kỹ Sư Nhật Sản Xuất Linh Kiện Ô Tô tại Aichi

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1607
 
 
 
  /tháng
(1992 - 2006)
Tuyển:  

MB Đơn tuyển 40 Nữ Đóng gói công nghiệp tại Shizuoka, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
2359