Tuyển sinh Đài Loan

Bạn muốn đến đảo quốc Đài Loan nơi được gọi là “Formosa” tức “hòn đảo xinh đẹp” học tập và làm việc hãy nhắn tin cho tôi, tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Thông tin liên hệ


 
Tên công ty
Tên viết tắt
Số ĐKKD
Địa chỉ công ty
Trung tâm đào tạo
Xklđ các nước
Website
Email
Đơn hàng của doanh nghiệp
 
 
 
  /tháng
(1988 - 2006)
Tuyển:  

Đơn tuyển 03 Nam Nông nghiệp trồng trọt tại Đài Loan

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
166
 
 
 
  /tháng
(1989 - 2004)
Tuyển:  

Đơn tuyển 20 nữ sản xuất mỳ trong công xưởng tại Vĩnh Khang, Đài Nam

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1262
 
 
 
  /tháng
(1984 - 1999)
Tuyển:  

Đơn tuyển 25 nam nữ nông nghiệp tại Đào Viên, Đài Loan

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
2337
 
 
 
  /tháng
(1984 - 1994)
Tuyển:  

Đơn tuyển 05 Nam Nữ Nông nghiệp làm việc tại Bình Đông, Đài Loan

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1884
 
 
 
  /tháng
(1984 - 1996)
Tuyển:  

Đơn tuyển 19 Nam Nữ Đóng gói rau củ quả tại Bản Chéo Tân Bắc, Đài Loan

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
5315
 
 
 
  /tháng
(1990 - 1999)
Tuyển:  

Đơn tuyển 20 Nữ Công xưởng làm việc tại Chương Hóa, Đài Trung

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1838
 
 
 
  /tháng
(1988 - 2002)
Tuyển:  

Đơn tuyển 03 Nam Công xưởng chế biến thực phẩm tại Đài Loan

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1828
 
 
 
  /tháng
(1994 - 2004)
Tuyển:  

Đơn tuyển 05 Nam Làm việc tại công xưởng khu Thạch Cương, Đài Loan

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
2314
 
 
 
  /tháng
(1989 - 1997)
Tuyển:  

Đơn tuyển 04 Nữ Chế biến thực phẩm tại Bình Đông, Đài Loan

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1371
 
 
 
  /tháng
(1994 - 2006)
Tuyển:  

Đơn tuyển 02 Nữ Bánh mỳ bánh ngọt tại Tân Bắc, Đài Loan

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
2755
 
 
 
  /tháng
(1984 - 1999)
Tuyển:  

Đơn tuyển 05 Nam Thực phẩm nông nghiệp Vân Lâm - Có bằng lái

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
5123
 
 
 
  /tháng
(1994 - 2004)
Tuyển:  

Đơn tuyển 02 Nam Sản xuất các loại mành rèm lưới tại Đài Loan

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1732
 
 
 
  /tháng
(1994 - 2004)
Tuyển:  

Đơn tuyển 02 Nữ Nông nghiệp tại Vân Lâm, Đài Loan

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1177
 
 
 
  /tháng
(1998 - 2004)
Tuyển:  

Đơn tuyển 3 Nữ Nông nghiệp trồng trọt tại Miêu Lật, Đài Loan

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1578
 
 
 
  /tháng
(1994 - 2004)
Tuyển:  

Tuyển 3 Nam Nông nghiệp chăn nuôi tại Vân Lâm, Đài Loan

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1213