Xuất khẩu lao động Thổ Nhĩ Kỳ

 
 
 
  /tháng
(1974 - 2002)
Tuyển:  

Tuyển 250 Nam Thợ mộc coppha tại Thổ Nhĩ Kỳ

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
3782
 
 
 
  /tháng
(1974 - 2002)
Tuyển:  

Tuyển 250 Nam Thợ sắt tại Thổ Nhĩ Kỳ

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1231
 
 
 
  /tháng
(1974 - 2002)
Tuyển:  

Tuyển 5 Nam Tổ trưởng Sắt tại Thổ Nhĩ Kỳ

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
723
 
 
 
  /tháng
(1974 - 2002)
Tuyển:  

Tuyển 5 Nam Đốc công mộc coppha tại Thổ Nhĩ Kỳ

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1525
 
 
 
  /tháng
(1974 - 2002)
Tuyển:  

Tuyển 5 Nam Tổ trưởng Mộc tại Thổ Nhĩ Kỳ

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
769
 
 
 
  /tháng
(1974 - 2002)
Tuyển:  

Tuyển 3 Nam Nữ Phụ bếp tại Thổ Nhĩ Kỳ

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
2085

Top doanh nghiệp xklđ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ứng viên mới đăng ký


Website hữu ích