Hoàng Bảo Lịch

KINH NGHIỆM 5 NĂM CHUYÊN ĐƠN PHÍ THẤP Có hỗ trợ luyện phỏng vấn Có hướng dẫn hồ sơ KỸ SƯ - XKLD - DU HỌC - HỌC BỔNG

Thông tin liên hệ


 
Tên công ty
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC JIS
Tên viết tắt
JIS
Số ĐKKD
0107757138
Địa chỉ công ty
164 NGUYỄN ĐỔNG CHI NAM TỪ LIÊM HÀ NỘI
Trung tâm đào tạo
Xklđ các nước
Website
Email
jislichbao@gmail.com
Đơn hàng của doanh nghiệp
 
 
 
  /tháng
(1989 - 2003)
Tuyển:  

*PHÍ CỰC THẤP* KỸ SƯ XÂY DỰNG

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1640
 
 
 
  /tháng
(1984 - 2003)
Tuyển:  

*NHẬN BẰNG KHÓ* KỸ SƯ CÁC NGÀNH CƠ KHÍ

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
843
 
 
 
  /tháng
(1989 - 2003)
Tuyển:  

*PHÍ CỰC THẤP* CỬ NHÂN KHÁCH SẠN

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
935
 
 
 
  /tháng
(1989 - 2006)
Tuyển:  

*PHÍ CỰC THẤP* Thực Tập Sinh Điều Dưỡng

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1623
 
 
 
  /tháng
(1989 - 2002)
Tuyển:  

*PHÍ CỰC THẤP* KỸ SƯ KINH TẾ

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1160
 
 
 
  /tháng
(1989 - 2006)
Tuyển:  

*PHÍ CỰC THẤP* Thực Tập Sinh Điều Dưỡng

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
916
 
 
 
  /tháng
(1992 - 2003)
Tuyển:  

*PHÍ CỰC THẤP* CỬ NHÂN KHÁCH SẠN

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
431
 
 
 
  /tháng
(1992 - 2006)
Tuyển:  

*PHÍ CỰC THẤP* KỸ SƯ KINH TẾ

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
311