Liên Á JSC

Thông tin liên hệ


 
Tên công ty
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ LIÊN Á
Tên viết tắt
Liên Á
Số ĐKKD
0108543971
Địa chỉ công ty
Ngõ 55 Trần Phú , Hà Đông , Hanoi, Vietnam
Trung tâm đào tạo
Xklđ các nước
Website
ienajsc.com.vn
Email
duhoclienahn@gmail.com
Đơn hàng của doanh nghiệp
 
 
 
  /tháng
(1988 - 2005)
Tuyển:  

Liên Á JSC Tuyển 3 Nam Nữ Tokutei Nhà hàng tại Aichi, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
2120
 
 
 
  /tháng
(1991 - 2001)
Tuyển:  

Liên Á tuyển 06 Nam kỹ sư vận hành máy tại Shizuoka, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1121
 
 
 
  /tháng
(1988 - 2003)
Tuyển:  

Liên Á tuyển 04 Nam tokutei làm thi công hệ thống óng nước tại Fukuoka, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1739
 
 
 
  /tháng
(1985 - 2001)
Tuyển:  

Liên Á tuyển 03 Nam kỹ sư làm chống thấm tại Aichi, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
798
 
 
 
  /tháng
(1985 - 2001)
Tuyển:  

Liên Á tuyển 03 Nam kỹ sư quản lý thi công tại Aichi, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1091
 
 
 
  /tháng
(1987 - 2001)
Tuyển:  

Liên Á tuyển 03 Nam kỹ sư quản lý công trình tại Kagoshima, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
2125
 
 
 
  /tháng
(1989 - 2001)
Tuyển:  

Liên Á tuyển 05 Nam kỹ sư thiết kế CAD tại Hyogo, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
234
 
 
 
  /tháng
(1987 - 2001)
Tuyển:  

Liên Á tuyển 04 Nam kỹ sư làm quản lý và thi công tại Osaka, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
582
 
 
 
  /tháng
(1988 - 2005)
Tuyển:  

Liên Á tuyển 02 Nam tokutei làm giàn giáo tại Osaka, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1812
 
 
 
  /tháng
(1987 - 2001)
Tuyển:  

Liên Á tuyển 03 Nam tokutei làm lắp đặt đường ống tại Fukuoka, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
2847
 
 
 
  /tháng
(1989 - 2001)
Tuyển:  

Liên Á tuyển 05 Nam Kỹ sư sản xuất tại Hyogo, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1019
 
 
 
  /tháng
(1985 - 2001)
Tuyển:  

Liên Á tuyển 06 Nam kỹ sư làm tháo dỡ tại Kanagawa, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
516
 
 
 
  /tháng
(2001 - 1971)
Tuyển:  

Liên A tuyển 02 Nam tokutei làm lễ tân tại Mie, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1097
 
 
 
  /tháng
(1988 - 2005)
Tuyển:  

Liên Á tuyển 05 Nam + Nữ kỹ sư làm việc trong trang trại tại Kyoto, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1493
 
 
 
  /tháng
(1978 - 2001)
Tuyển:  

Liên Á tuyển 03 Nam kỹ sư làm hàn bắn tại Osaka, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
753