Ms Huyền

Các bạn quan tâm cứ liên hệ với mình, mình tư vấn hoàn toàn miễn phí các bạn nhé.

Thông tin liên hệ


Tên công ty
Tên viết tắt
Số ĐKKD
Địa chỉ công ty
Trung tâm đào tạo
Xklđ các nước
Website
Email
Đơn hàng của doanh nghiệp
 
 
 
  /tháng
(1984 - 2002)
Tuyển:  

Tuyển 2 Nam Kỹ sư Mạ kim loại tại Osaka, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
4096
 
 
 
  /tháng
(1994 - 2004)
Tuyển:  

Tuyển 3 Nam Kỹ sư Sản xuất cửa thép tại Saitama, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1962
 
 
 
  /tháng
(1984 - 2004)
Tuyển:  

Tuyển 4 Nam Kỹ sư Gia công cơ khí tại Osaka, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1519
 
 
 
  /tháng
(1986 - 1994)
Tuyển:  

Tuyển 3 Nam Làm xưởng thực phẩm tại Singapore

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
2418
 
 
 
  /tháng
(1995 - 2004)
Tuyển:  

Tuyển 3 Nam Kỹ sư Cơ Khí tại Gunma, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
901
 
 
 
  /tháng
(1989 - 2005)
Tuyển:  

Tuyển 2 Nam Kỹ sư Vận hành máy tại Ibaraki, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
2304
 
 
 
  /tháng
(1989 - 1999)
Tuyển:  

Tuyển 2 Nam Kỹ sư Vận hành máy tại Okayama, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1991
 
 
 
  /tháng
(1993 - 2001)
Tuyển:  

Tuyển 3 Nam Kỹ sư Hàn, bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị cơ khí tại Osaka, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
2590
 
 
 
  /tháng
(1988 - 2003)
Tuyển:  

Tuyển 2 Nam Kỹ sư Gia công cơ khí tại Shiga, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1757
 
 
 
  /tháng
(1993 - 2001)
Tuyển:  

Tuyển 3 Nữ Kỹ sư Xưởng cơ khí tại Gunma, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1815
 
 
 
  /tháng
(1993 - 1998)
Tuyển:  

Tuyển 2 Nữ Kỹ sư Gia công cơ khí tại Osaka, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
795
 
 
 
  /tháng
(1983 - 2000)
Tuyển:  

Tuyển 3 Nam Kỹ sư Gia công cơ khí tại Osaka, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
3724
 
 
 
  /tháng
(1996 - 2001)
Tuyển:  

Tuyển 3 Nam Kỹ sư vận hành máy gia công cơ khí tại Osaka, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1506
 
 
 
  /tháng
(1993 - 2001)
Tuyển:  

Tuyển 5 Nam Nữ Kỹ sư Vận hành máy tại Kyoto, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
3204
 
 
 
  /tháng
(1998 - 2002)
Tuyển:  

Tuyển 2 Nam Kỹ sư Vận hành máy tại Kyoto, Nhật Bản

 
Tư vấn:    
   
 
 
Tư vấn giúp tôi
1353