Danh Phong

Mọi điều đều có thể chỉ cần quyết tâm

Thông tin liên hệ


 
Tên công ty
Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đại Dương Xanh Việt Nam
Tên viết tắt
BOC
Số ĐKKD
Địa chỉ công ty
Tầng 9 tòa nhà Nam Cường , Tố Hữu, Hà Đông , Hà Nội
Trung tâm đào tạo
Trường nghề 12 Biên Giang
Xklđ các nước
Website
Email
Đơn hàng của doanh nghiệp
 
 
 
  /tháng
(1978 - 2003)
Tuyển:  

BALAN - CÔNG NHÂN KHO AMAZON-NAM + NỮ 20-45 TUỔI

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
6914
 
 
 
  /tháng
(1978 - 2005)
Tuyển:  

HUNGARY ( 3M) - Nam + Nữ 18- 45 tuổi

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
16082
 
 
 
  /tháng
(1974 - 2004)
Tuyển:  

BA LAN - PHÍ RẺ - CV NHÂN VIÊN KHO HÀNG ( NAM + NỮ 20-50 TUỔI )

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
12486
 
 
 
  /tháng
(1978 - 2003)
Tuyển:  

BA LAN : Đơn hàng ĐIỆN TỬ . Nam + Nữ 20- 45 tuổi

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
13150
 
 
 
  /tháng
(1983 - 2003)
Tuyển:  

BULGARI - PHỤ BẾP - NAM NỮ 20-40 TUỔI

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
5721
 
 
 
  /tháng
(1983 - 2005)
Tuyển:  

Nhân viên kho- BALAN :Nam + Nữ 18-40 tuổi (ưu tiên cặp vợ chồng)

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
4860
 
 
 
  /tháng
(1983 - 2005)
Tuyển:  

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM : NAM + NỮ 20-45 TUỔI TẠI BALAN

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
3879
 
 
 
  /tháng
(1973 - 2004)
Tuyển:  

Làm việc tại Đức hợp đồng 5 năm - Nam + Nữ 19- 55 tuổi

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
11766
 
 
 
  /tháng
(1978 - 2005)
Tuyển:  

HUNGARY ĐƠN HÀNG TỔNG HỢP - NAM + NỮ 18-45 TUỔI

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
3876
 
 
 
  /tháng
(1978 - 2005)
Tuyển:  

Phục vụ nhà hàng - HUNGARY

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
2712
 
 
 
  /tháng
(1983 - 2003)
Tuyển:  

GIÚP VIỆC - BULGARIA

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
2511
 
 
 
  /tháng
(1978 - 2003)
Tuyển:  

BULGARIA- NAM 20-45 tuổi

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
3121
 
 
 
  /tháng
(1973 - 2005)
Tuyển:  

Thợ Hàn Co+ _ HUNGARY

 
Tư vấn:    
    Xem thông tin liên hệ
 
 
Tư vấn giúp tôi
731